Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy postępowania:"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, gmina Bartniczka".
2017-09-27 13:46 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2017-09-27 13:44 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu