Logo BIP

Gospodarka komunalna

KANALIZACJA - inwestycje wykonane w latach 1994-2002

1. Bartniczka - I etap - 1994 r. - kolektor grawitacyjny Ø 200 PCV - 2.289,0 mb, - kolektor grawitacyjny Ø 160 PCV - 890,0 mb, - przyłączy - 71 szt. 2 Bartniczka - II etap - 1995 r. - kolektor grawitacyjny Ø 200 PCV - 3.127,0 mb, - kolektor grawitacyjny Ø 160 PCV - 1.826,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 110 PCV - 233,0 mb, - przepompownia ścieków P-1 - 2 szt. - przyłączy - 69 szt. 3.Radoszki - 1996 r. - kolektor grawitacyjny Ø 200 PCV - 2.336,5 mb, - kolektor grawitacyjny Ø 160 PCV - 804,5 mb, - rurociąg tłoczny Ø 110 PCV - 1.565,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 63 PE - 233,0 mb, - przepompownie ścieków P-1, P-2, P-3, P-4 - 4 szt. - przyłączy - 56 szt. 4. Grążawy - 1997 - 1998 r. - kolektor grawitacyjny Ø 200 PCV - 4.056,0 mb, - kolektor grawitacyjny Ø 160 PCV - 999,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 110 PCV - 875,0 mb, - przepompownie ścieków PG-1, PG-2, PG-3 - 3 szt. - przyłączy - 59 szt. 5. Łaszewo - 1998 - 1999 r. - kolektor grawitacyjny Ø 200 PCV - 1.735,0 mb, - kolektor grawitacyjny Ø 160 PCV - 877,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 110 PCV - 1.115,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 50 PE - 214,0 mb, - przepompownie ścieków PŁ-4, PŁ-4a, PŁ-5 - 3 szt. - przyłączy - 48 szt. 6. Jastrzębie i Komorowo - 2001 - 2002 r. - kolektor grawitacyjny Ø 200 PCV - 2.760,0 mb + /około 1 km przejęte w Komorowie od AWRSP/, - kolektor grawitacyjny Ø 160 PCV - 1.153,0 mb + /około 500 mb przejęte w Komorowie od AWRSP/ - rurociąg tłoczny Ø 110 PE - 1.865 mb, - rurociąg tłoczny Ø 125 PE - 3.557 mb, - rurociąg tłoczny Ø 140 PE - 4.576 mb, - przepompownie ścieków - 3 szt. - przyłączy - 65 szt. + /75 szt. przejętych w Komorowie od AWRSP/ Łącznie : - kolektor grawitacyjny Ø 200 PCV - 16.303,5 mb, - kolektor grawitacyjny Ø 160 PCV - 6.548,5 mb, - rurociąg tłoczny Ø 110 PE - 1.865,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 125 PE - 3.557,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 140 PE - 4.576,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 110 PCV - 3.788,0 mb, - rurociąg tłoczny Ø 63 PE - 233,0 mb, - 2 - - rurociąg tłoczny Ø 50 PE - 214,0 mb, - przepompownie ścieków - 15 szt. - przyłączy - 443 szt.


WODOCIĄG -inwestycje wykonane wlatach 1996-2002


1. Igliczyzna - 1996 r. - sieć wodociągowa Ø 110 PCV - 2.117,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 90 PCV - 428,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 40 PE - 440,0 mb, - studzienka wodomierzowa Ø 1500 - 1 szt. - studzienka wodomierzowa Ø 1200 - 1 szt. - przyłączy - 14 szt. 2. Samin - 1997 r. - sieć wodociągowa Ø 160 PCV - 677,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 110 PCV - 2.013,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 90 PCV - 621,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 40 PE - 636,0 mb, - przyłączy 20 szt. 3. Gutowo - 1997 - 1998 r. - sieć wodociągowa Ø 160 PCV - 2.415,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 110 PCV - 1.071,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 90 PCV - 1.246,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 40 PE - 636,0 mb, - przyłączy - 21 szt. 4. Jastrzębie - Komorowo - 1999 r. - sieć wodociągowa Ø 110 PCV - 2.099,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 90 PCV - 1.913,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 40 PE - 306,0 mb, - przyłączy - 11 szt. 5. Tranzyt Stare - Nowe Świerczyny - 2000 r. - sieć wodociągowa Ø 110 PCV - 1.108,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 90 PCV - 42,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 40 PE - 32,0 mb, 6. Samin - 2000 r. - sieć wodociągowa Ø 90 PCV - 1.052,0 mb, - sieć wodociągowa Ø 40 PE - 83,0 mb, - przyłączy - 2 szt. 7. Jastrzębie, Komorowo, Gołkówko – 2001/2002 - sieć wodociągowa ø 160 PCV - 3.308,0 mb, - sieć wodociągowa ø 110 PCV - 8.415,0 mb, - sieć wodociągowa ø 90 PCV - 1.698,0 mb, - sieć wodociągowa ø 40 PE - 1.551,0 mb, - przyłączy - 30 szt.