Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN.
2014-05-07 13:51 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2014-05-07 13:47 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu