Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka”współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Prog. Operacyj. Innowacyjna Gospodarka.
2014-08-06 15:06 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2014-08-06 15:03 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2013-12-27 10:11 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2013-12-13 08:51 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2013-12-05 10:31 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2013-12-04 14:55 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2013-12-04 14:32 Benedykt Kamiński Edycja artykułu

2013-12-04 14:29 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu