Logo BIP

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOSZKACH PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ nr 11/2023/2024 z dnia 23 października 2023 r. obowiązujący od dnia 02 listopada 2023r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOSZKACH obowiązujący od dnia 02 listopada 2023r. - pobierz plik