Logo BIP

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOSZKACH PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ nr 19/2022/2023 z dnia 9 marca 2023 r. obowiązujący od dnia 13 marca 2023r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOSZKACH obowiązujący od dnia 13 marca 2023r. - pobierz plik