Logo BIP

Dane podstawowe

Urząd Gminy Bartniczka

z siedzibą w Bartniczce, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka
centrala 564936810, sekretariat 564936811
fax 564936832
 godziny pracy urzędu :

 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz 7.15 do 15.15

wtorek - od godz. 8.00 do 16.00
 Przyjmowanie interesantów - skargi i wnioski przyjmuje:

Wójt Gminy - wtorek od godz 8.00 do 12.00

Przewodniczący Rady Gminy - wtorek od godz. 10.00 do 12.00

e-mail:ugb@data.pl

www.bartniczka.pl

Skrytka e-PUAP: /ugbartniczka/SkrytkaESP
 Bank: PKO BP SA Brodnica

Nr konta: 65 10205024 0000 1102 0010 0842

Opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz wpłaty od dłużników alimentacyjnych powinny być wpłacane na
na rachunek nr: 86 1020 5024 0000 1002 0010 1386.

Wadia i należyte wykonanie umów dotyczące przetargów Gminy Bartniczka powinny być wpłacane
na konto: 98 1020 5024 0000 1502 0010 2186
 NIP Urzędu Gminy Bartniczka: 874-10-03-757

REGON Urzędu Gminy Bartniczka:  000542391

TERYT: 0402062

NIP GMINY BARTNICZKA: 874-173-90-91

REGON GMINY BARTNICZKA: 871118425

Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Henzler, tomasz.henzler@cbi24.pl, tel 533-686-100

Imię i nazwisko redaktora BIP - Elżbieta Motylińska, nr tel. 564936825, e-mail: sekretarz@ugbartniczka.pl