Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENIE Nr 39/2010 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na tere
2010-11-10 09:31 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2010-11-10 09:30 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu