Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENlE NR 31/09 WOJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 20 październlka 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XlXl94l08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2009
2009-10-28 09:07 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2009-10-28 09:01 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu