Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
2009-05-11 12:41 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2009-05-11 12:39 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu