Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Z a r z ą d z e n i e Nr 29/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego
2008-08-14 12:21 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2008-08-14 12:17 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu