Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENIE NR 13/23 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 28.02.2023 roku w sprawie prowadzenia kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowy
2023-03-02 12:51 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2023-03-02 12:49 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu