Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Uchwała Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2023-2026.
2023-01-05 08:56 Benedykt Kamiński Edycja artykułu

2023-01-05 08:30 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2023-01-05 08:29 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu