Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: UCHWAŁA NR XXXV/247/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2022-2030
2022-09-30 13:10 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2022-09-30 13:08 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu