Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENIE Nr 38/22 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fnansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za okres sprawozdawczy od 1.01 .2021 d
2022-07-04 08:56 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2022-07-04 08:53 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu