Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictw
2022-05-26 13:20 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2022-05-26 13:17 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu