Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: UCHWAŁA NR XXXI/224/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 kwietnia2022 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bartn
2022-04-28 11:26 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2022-04-28 11:25 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu