Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: OBWIESZCZENIE o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działkach o numerach ewid.: 433/1, 433/3, 433/8 obręb ew
2022-03-31 12:33 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2022-03-31 12:31 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu