Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
2022-01-05 07:29 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2022-01-05 07:26 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu