Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: UCHWAŁA NR XXVIII/196/21 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty
2021-12-01 08:41 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2021-12-01 08:39 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu