Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENIE NR 49/2021 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr WIŚR.272.2.10.2021
2021-10-07 12:54 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2021-10-07 12:53 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu