Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Jastrzębie, gm. Bartniczka na działkach nr 231/17 i 232/4.
2021-03-31 13:09 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-09-21 08:17 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-09-17 08:16 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-09-17 08:03 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-09-04 07:53 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-08-19 11:30 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-08-19 11:29 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2020-08-19 11:25 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu