Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENlE NR 32/20 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 18 maja 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmiany w polityce rachunkowości w Urzędzie Gminy Bartniczka.
2020-05-27 13:51 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2020-05-27 13:49 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu