Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: UCHWAŁA NR XII/87/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdom
2019-11-22 08:48 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2019-11-22 08:46 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu