Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: UCHWAŁA NR IX/59/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka na czas oznaczony dłuższy niż trzy l
2019-06-25 09:30 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2019-06-25 09:28 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu