Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: UCHWAŁA NR IX/58/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
2019-06-25 09:27 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2019-06-25 09:26 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu