Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENIE Nr 17/19 WOJTA GMINY BARTNICZKA z dnia29 marca2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Pobytu Wigor w Grążawach w 2019 roku.
2019-05-13 15:07 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2019-05-13 15:06 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu