Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Budowia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 51, 62, 64/2 i 65/1, położonych w obrębie geodezyjnym Radoszki, gmina Bartniczka.
2019-05-09 13:16 Benedykt Kamiński Edycja artykułu

2019-05-09 13:15 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2019-05-09 13:14 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2019-05-09 13:07 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu