Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka
2020-07-03 15:01 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-07-02 14:51 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-07-02 14:46 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-26 07:56 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-26 07:54 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-26 07:52 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-25 14:50 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-05-15 08:11 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-05-15 08:10 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-05-15 08:10 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-04-27 12:59 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-04-27 12:53 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-04-27 12:51 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2018-09-05 11:19 Benedykt Kamiński Edycja artykułu

2018-09-05 11:17 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2018-09-05 11:12 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu