Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny.
2020-07-03 15:09 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-07-02 14:53 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-26 08:07 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-26 08:06 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-26 08:05 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-25 14:51 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-05-15 08:06 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-05-15 08:06 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-04-27 14:51 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-04-27 14:50 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2018-09-05 11:11 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2018-09-05 11:06 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2018-09-05 11:02 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu