Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej dot. : "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Radoszki - "Nowe Osiedle".
2018-04-06 09:53 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2018-04-06 09:51 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu