Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Budowa trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 obręb Radoszki, gm. Bartniczka
2017-12-28 14:40 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2017-10-18 11:22 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2017-10-18 11:18 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu