Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka.
2017-05-10 13:30 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2017-04-12 09:09 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2017-04-12 09:07 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu