Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENIE NR 14/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za okres sprawozdawczy od 1.01 .2016 d
2017-03-28 13:48 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2017-03-28 13:46 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu