Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 czerwca 2015r. o podjęciu przez Radę Gminy Bartniczka uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
2015-06-26 08:20 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2015-06-26 08:18 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu