Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy strażackiej.
2021-11-30 12:41 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2015-06-30 13:26 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2015-06-03 07:55 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2015-06-03 07:43 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2015-05-19 11:08 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2015-05-19 11:05 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu