Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wydzierżawienia TP S.A. gruntu położonego we wsi Bartniczka pod zainstalowanie kontenera telekomunikacyjnego i ...
2008-07-09 21:08 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2008-07-09 21:07 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2008-07-09 21:05 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu