Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: UCHWAŁA NR XLIV/224/14 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 października 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka.
2014-11-06 13:51 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2014-11-06 13:46 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu