Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi
2014-04-28 13:06 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2014-04-28 13:01 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu