Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENlE Nr 12/14 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Bi blioteki Publicznej w Barniczce za okres sprawozdawczy.
2014-04-01 13:54 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2014-04-01 13:53 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu