Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka,
2014-01-21 15:24 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2014-01-21 15:22 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu