Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka.
2013-10-23 09:19 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2013-10-23 09:17 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu