Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. ,,Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka”

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. ,,Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka” - pobierz plik

SIWZ- pobierz plik

Załącznik 1 - 8 - pobierz plik

Załącznik 9 - pobierz plik

ZI - Bartniczka działka 187

Informacja BIOZ- pobierz plik

Kosztorys Ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Oczyszczanie i skraplanie warstw konstrukcyjnych - pobierz plik

Remonty cząstkowe - pobierz plik

Cienka warstwa na zimno - pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik

ZI - Bartniczka działka 48 i 49

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

PZT - pobierz plik

Remonty cząstkowe - pobierz plik

Cienka Warstwa na zimno - pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik

ZI - Jastrzębie działka 55

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Oczyszczanie i skraplanie - pobierz plik

Remonty czastkowe - pobierz plik

Cienka warstwa na zimno - pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik

ZI- Jastrzębie działka  233

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orentacyjny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Oczyszczenie i skropienie - pobierz plik

Remonty czastkowe - pobierz plik

Cienka warstwa na zimno - pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik

ZI Jastrzębie - Przydatki - Świerczynki działka 55 -3

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny- pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Remonty czastkowe - pobierz plik

Kanalizacja - pobierz plik

Cienka warstwa na zimno- pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik

ZI Komorowo działka 36-16 i 36-16

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Remonty Cząstkowe - pobierz plik

Cienka warstwa na zimno - pobierz plik

Wymagania ogólne- pobierz plik

ZII Stare Świerczyny, Koziary, Świerczynki dzialka nr 161-3 i 6-1

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Mapa 1 - pobierz plik

Mapa 2 - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Powierzchnia utwardzona - pobierz plik

Remonty cząstkowe - pobierz plik

Wymagania Ogólne - pobierz plik

ZII Stare Świerczyny, Koziary, Świerczynki działka nr 121

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Roboty ziemne - pobierz plik

Powierzchnia utwardzona - pobierz plik

Remonty cząstkowe - pobierz plik

Ścinka i plantowanie poboczy - pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik

ZII Stare Świerczyny , Nowe Świerczyny działka 227

Informacja BIOZ- pobierz plik

Kosztorys Ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Roboty ziemne - pobierz plik

Powierzchnia utwardzona - pobierz plik

Remonty cząstkowe - pobierz plik

Ścinka i plantowanie poboczy - pobierz plik

Wymagania ogólne- pobierz plik

ZII Samin, Zembrze działka nr 17-1

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Roboty ziemne - pobierz plik

Oczyszczenie i skropienie - pobierz plik

Powierzchnia utwardzona - pobierz plik

Remonty cząstkowe - pobierz plik

Ścinka i plantowanie poboczy - pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik