Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. ,,Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka”

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. ,,Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka” - pobierz plik

SIWZ- pobierz plik

Załącznik 1 - pobierz plik

Załącznik 2 - pobierz plik

ZI - działka 187

Informacja BIOZ- pobierz plik

Kosztorys Ofertowy - pobierz plik

Mapa - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

Oczyszczanie i skraplanie warstw konstrukcyjnych - pobierz plik

Remonty cząstkowe - pobierz plik

Cienka warstwa na zimno - pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik

ZI - działka 48 i 49

Informacja BIOZ - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Plan orientacyjny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Przekrój - pobierz plik

PZT - pobierz plik

Remonty cząstkowe - pobierz plik

Cienka Warstwa na zimno - pobierz plik

Wymagania ogólne - pobierz plik