Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Dane podstawowe

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Urząd Gminy Bartniczka

z siedzibą w Bartniczce, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka


centrala 564936810, sekretariat 564936811
fax 564936832


godziny pracy urzędu :


poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz 7.15 do 15.15


wtorek - od godz. 8.00 do 16.00


e-mail:
ugb@data.pl


www.bartniczka.pl

Bank: PKO BP SA Brodnica

Nr konta: 65 10205024 0000 1102 0010 0842

 

Opłaty za udostępnianie danych osobowych powinny być wpłacane na na rachunek nr: 86 1020 5024 0000 1002 0010 1386.


Wadia i należyte wykonanie umów dotyczące przetargów Gminy Bartniczka powinny być wpłacane na konto:

 

 

98 1020 5024 0000 1502 0010 2186

 

 

NIP Urzędu Gminy: 874-10-03-757

REGON:  000542391

TERYT: 0402062