Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w roku 2024"

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Usunięcie artykułu