Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

UCHWAŁA NR LI/347/23 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bartniczka za pomocą innego instrumentu płatniczego

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Dodanie artykułu