Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza za rok 2023

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych - pobierz plik

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji dla działań wynikających z POP - pobierz plik

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji 2020-2023 - pobierz plik

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych 2017-2023 - pobierz plik

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji dla działań wynikających z POP 2017-2023 - pobierz plik