Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza za rok 2023

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych - pobierz plik

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza orz jego aktualizacji dla działań wynikających z POP - pobierz plik

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji - pobierz plik