Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł : „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Załącznik nr 1 - oferta cenowa - pobierz plik

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz plik

Załącznik nr 3 - oświadczenie - pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz plik