Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł : „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

wykonał: Elżbieta Motylińska typ akcji: Edycja artykułu